Sunday, April 17, 2005

Yn y dechreuad...

...doedd dim. Ond rwan ma gen i gornel fach o'r we i lenwi efo malu cachu pan mae'r awydd yn codi (amsar a ddengys fydd hynny yn fwy nac unwaith yn y pedwar amser, decini).

Dwi'n 'yn llofft ar bnawn dydd Sul gwlyb yng Nghaerdydd yn sgwennu hwn, yn trio gorffen traethawd y Gyfraith cyn heno (mi fydda ei ddechra fo'n help, mashwr). Mi oedd 'na grol Gym Gym ddoe, ond doedd gen i na gweddill y ty ddim mynadd mynd, felly aros mewn oedd ein hanes ni ar ol cael pryd Tsheiniaidd. Mmmm. Malu cachu tan yr oria man wedyn - neis i neud hynny weithia.

Eniwe, dwi off i weld os alla i ddallt interface y peth blogio 'ma. Os ma hwn fydd yr unig neges arno fo ar ol wythnos, mi fedrwch chi gymryd 'mod i ddim yn dallt.