Friday, May 27, 2005

Iei!

Newydd ddod yn ol o Neuadd Chwaraeon Talybont ar ol gorffan fy nhrydydd arholiad mewn wythnos. Dwnim sut ma'r bwrdd arholi yn bwriadu i ni fyfyrwyr y Gyfraith arddangos faint mor anhygoel da ni'n dallt Cyfraith Trosedd, Cyfraith Tir a Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd os ydyn nhw'n eu rhoi nhw un ar ol eu gilydd, ond dyna fo, mae nhw 'di gneud rwan.

Ac yn rhyfedd ddigon, mi ydw i'n eitha ples. Dwi'n crap efo arholiada fel rheol - dwi'n gwbod i sicrwydd bod 'yn apathi llwyr i a'r ffordd dwi'n methu gorfodi'n hun i weithio nes ma hi'n ben set wedi costio yn ddirfawr i fi adeg Lefel A ac i raddau dipyn llai llynedd, ond am y tro cynta ers TGAU mi alla i ddeud 'mod i'n gymharol hapus efo'r ffordd aeth y papura. Di hynny ddim garanti o gwbwl y bydda i'n llwyddo, ond mi ydw i'n gymharol ffyddiog 'mod i wedi pasio bob un, o leia. Hynny 'di'r peth mawr eleni - pan welish i'r amserlen arholiada mi o'n i'n cachu plancia achos ma Tir yn fastad o arholiad (yr anodda yn y radd i gyd, yn ol rhan fwya o bobol) a dwi'n casau Cyfraith yr UE a chas perffaith (y ffaith na faswn i byth byth byth yn gorfod sbio ar blydi "Tillotson and Foster on EU Law" eto taswn i'n pasio oedd y motivation wsnos yma ar gyfer hwnnw, deud gwir), felly doedd hi ddim yn mynd i fod yn gwpwl o wsnosa hawdd.

Ond, fel arfer, mi oedd yr ofn yn waeth na'r digwyddiad. Mi oedd Criminal, ar y dydd Llun, yn goblyn o bapur neis a mi ges i'r union gwestiyna o'n i isio a gallu eu atab nhw'n reit dda, dwi'n meddwl - mynd adra yn dipyn mwy upbeat. Oedd Land, fel y disgwyl, yn anodd, ond mi ges i gwestiwn bach neis ar Feddiant Gwrthgefn felly ma hynny'n iawn hefyd. EU oedd y 'biggie' - tair awr o sbydu rwtsh ar effaith uniongyrchol cyfarwyddebau a'r farchnad fewnol. Panics noson cynt - OSHITOSHITOSHITDWI'NMYNDIFARW math o banics. Ond eto, papur neis, neidio fewn, malu cachu am deirawr, arholiad yn gorffan, braich yn cwmpo ffwrdd. Adra.

Dau arholiad ar ol, felly - Cyfieithu ar yr 8ed o Fehefin a Hanes Cyfreithiau Cymru ar yr 16ed. America ar yr 17ed - IAHW! Ma Ddy Bad yn dod i lawr ar yr 16ed a da ni'n fflio o Heathrow i LAX i dreulio pythefnos efo Ddy Gwd yng Nghaliffornia. Cwl.

Ond gyntaf pethau cyntaf, fel mae nhw'n deud. Parti pen-blwydd Lois, un o'n ffrindia i heno - picio draw heno ar ol bod i weld Ty Ar Y Tywod, drama Gwenlyn Parry, yn y Sherman. Edrych ymlaen - dwi'n ffan o'i waith o ond heb weld dim byd ar y llwyfan eto.

Teimlad rhyfadd - ma'r arholiada ma wedi bod yn llenwi'r radar ers wsnosa, a rwan mae nhw 'di mynd. Hm. Rwan bod gen i esgus (ac amsar) i ddiogi, dwi'm isio. Blydi typical.