Sunday, August 28, 2005

Banc Holide

Be uffar ydi pwynt gwyl y banc? Dwi wedi bod yn Traveline Cymru yn gweithio yr haf yma, a mae'r wsnos ddiwetha wedi bod yn mynd yn fwyfwy manic wrth i bawb ddeisyfu amseroedd bysus at y dydd Llun. A dwi'm yn dallt pam ma nhw'n boddran. Ma'r cwmniau bysus i gyd yn torri reit yn ol ar y gwasanaethau - un ai ddim yn rhedeg bysus o gwbl neu yn dilyn amserlen ddydd Sul - felly does 'na fawr ddim yn mynd, a 'da chi'n gwbod yn iawn os bysa chi'n mynd i rwla mi fysa'r bali lle'n llawn chock eniwe.

WEDYN, wrth gwrs, mae'r prosbectif byntar yn mynd yn pissed off efo fi, gan ddweud ei bod hi'n gywilydd o beth nad oes gennon ni fws i fynd a fo i Borthcawl, Rhyl neu Ddinbych y fflipin Pysgod ar ddydd Llun. A wedyn, pan dwi'n deud ein bod ni yn ddim byd i wneud efo cynllunio yr amserlenni ac y byddai ychydig llai o negesydd-saethu yn neis, mae nhw'n rhoi'r ffon lawr.

Felly mi geiff y twristiaid gadw eu Gwyl y Banc. Dwi yn mynd i fod yn eistedd yn Galw Porthmadog, yn meddwl am y £11 dwi'n sgorio am bob awr o siarad efo pobl sy isio amseroedd bws dwi'n neud. Iei.

Yv Eisteddfyd Genedlaethol

Wel, ma hi'n hen bryd i mi drio cyfrannu rwbath at hwn eto - ma dros fis ers y blogiad diwetha yn rhy hir. Does gen i'm mynadd trio son am bob dim ddigwyddodd yn y Steddfod, ond dyma rhyw fath o syniad be fuish i'n neud.

O'n i'n gweithio ar y maes trwy gydol yr wythnos, yn y babell fwyd. Helpu'r cogyddion oedd yn gwneud arddangosfeydd coginio o'n i ran fwya - roedd hyn yn golygu golchi llestri. Lot o olchi llestri. Ond dyna fo, mi oedd o'n werth o am y sampls. Roedd rhai o'r pethau oedd yn cael eu coginio yn ffab, chwarae teg.

Hon oedd y Steddfod Genedlaethol gynta i mi fod iddi ers oes pys (dwnim pam) a dwi'n gwbod na ches i'r profiad llawn - don i'm yn campio ar Maes B nac yn mynd i lot o'r gigs - ond siawns fydda i'n dallt y dalltings rwan ar gyfer Abertawe flwyddyn nesa. Mi es i ambell un o'r digwyddiadau nos - y Stomp yn y castell yn un (chwerthin, was bach - mi o'n i o fewn trwch blewyn i fyrstio rwbath pan oedd Bethan Gwanas yn gwneud 'i stwff, a mi oedd Gwyneth Glyn, Pod, Guto Dafydd ac Eirug Salisbury lawn cystal) a'r noson o gomedi stand-up yn y Galeri nos Sadwrn (eto, o'n i'n crio chwerthin - ma Dewi Rhys a Himyrs yn jinysus, a mi oedd Tudur Owen a Beth Angell yn gret hefyd). Dim gigs - o'n i wedi bwriadu mynd i'r gig Twm Morys/Lovgreen/Brigyn/Pala ond mi aeth y Stomp mlaen yn rhy hir. Bechod, hefyd, ond fel'na ma hi.

Es i i weld y Monologau Digri ar ddydd Gwener hefyd, achos bod 'yn ffrind Ceri yn perfformio. Oedd hynny'n hwyl, hefyd - dwi'n dotio at rai o'r perfformwyr yma. Deud gwir, dwi'n dotio at y dyfnder talent sy 'na yng Nghymru - mae 'na rai pobl (ifanc ran fwya) sy'n defnyddio yr Eisteddfod fel man i feithrin eu galluoedd cyn mynd ymlaen i weithio yn y maes (a mae hynny'n syniad gwych - mae'r Eisteddfod yn ffordd wych o ddysgu'r grefft)ond mae 'na lawn cymaint sy jyst yn cystadlu achos eu bod nhw'n ei fwynhau o, yr un fath dwi'n siwr a mae'r rhai ifanc yn mwynhau. Eniwe, mi oedd Ceri a'r ddau arall welais i yn gret, a mi wnes i fwynhau'r gystadleuaeth yn fawr - swn i'm yn meindio trio'n hun, i ddeud gwir.

Mi fydd raid i mi wneud mwy o'r stwff eisteddfota 'ma, dwi'n meddwl.