Sunday, August 28, 2005

Banc Holide

Be uffar ydi pwynt gwyl y banc? Dwi wedi bod yn Traveline Cymru yn gweithio yr haf yma, a mae'r wsnos ddiwetha wedi bod yn mynd yn fwyfwy manic wrth i bawb ddeisyfu amseroedd bysus at y dydd Llun. A dwi'm yn dallt pam ma nhw'n boddran. Ma'r cwmniau bysus i gyd yn torri reit yn ol ar y gwasanaethau - un ai ddim yn rhedeg bysus o gwbl neu yn dilyn amserlen ddydd Sul - felly does 'na fawr ddim yn mynd, a 'da chi'n gwbod yn iawn os bysa chi'n mynd i rwla mi fysa'r bali lle'n llawn chock eniwe.

WEDYN, wrth gwrs, mae'r prosbectif byntar yn mynd yn pissed off efo fi, gan ddweud ei bod hi'n gywilydd o beth nad oes gennon ni fws i fynd a fo i Borthcawl, Rhyl neu Ddinbych y fflipin Pysgod ar ddydd Llun. A wedyn, pan dwi'n deud ein bod ni yn ddim byd i wneud efo cynllunio yr amserlenni ac y byddai ychydig llai o negesydd-saethu yn neis, mae nhw'n rhoi'r ffon lawr.

Felly mi geiff y twristiaid gadw eu Gwyl y Banc. Dwi yn mynd i fod yn eistedd yn Galw Porthmadog, yn meddwl am y £11 dwi'n sgorio am bob awr o siarad efo pobl sy isio amseroedd bws dwi'n neud. Iei.