Monday, November 07, 2005

Pen-blwydd hapus i Mari!

Wel, ma'r blog 'ma wedi bod yn dawel ers hydoedd, diolch yn bennaf i'r ffaith mod i heb gael yr amser na'r awydd i'w ddiweddaru fo'n ddiweddar.

Fodd bynnag, ma hwn yn rheswm da dros neud - dymuno pen-blwydd hapus iawn iawn iawn i Mari Fflur, un o'n ffrindiau gorau i o adra, yn 21 heddiw. Gobeithio y cei di sleifar o ddiwrnod, Mar.

1 Sylwadau:

Dywedodd Blogger Mari...

Diolch Ffinc! Ges i gacen binc gan fy ffrindia a hysbyseb olive oil metal. A chal pawb yn deud na fyddan nhw'n fy ngalw yn "Mari fach" ddim mwy, och.

xx

1:13 pm  

Post a comment

<< blaenddalen