Wednesday, June 28, 2006

Atgyfodi

Wel, dim ond saith mis (!!!) sy ers i mi fwydro ddiwetha. Cwd Dw Betyr dwi'n ama dwi'n haeddu am hynny, ond dyna fo, ma hi'n ddowt gen i bod gen bobol gymaint o ddiddordeb a hynny yn yr hyn sy gen i i ddeud beth bynnag, felly does bosib 'i bod hi'n anferthol o golled.

Ta waeth am hynny - mae 'na ddigon o bethau ar y gweill. Y peth pwysica, am wn i, ydi mod i wedi gorffan y'ngradd bellach, ac yn cael yr hawl (gobeithio) i roi LLB ar ol 'yn enw ar ol pythefnos i heddiw. Mae 'mhen-blwydd i'n 21 wsnos i fory, a'r diwrnod ar ol hynny mi fydda i'n mynd nol lawr i Gaerdydd i drio am swydd efo'r Cynulliad. Wedyn, ma gen i 'mharti pen blwydd, a'r wsnos wedyn y Sesiwn Fawr. Ma Gorffennaf yn mynd i fod yn brysur.

Ddim rhy brysur i mi flogio, siawns. Wela i chi'n fuan (mewn chydig o ddyddiau, hynny yw, ddim mewn saith mis)