Saturday, September 16, 2006

Cinio Ysgol

Linc

Ma' rhieni yn busnesa efo'r ffordd ma ysgolion 'u plant nhw yn gweithio yn rwbath sy'n mynd ar 'y nhits i go-iawn. Falla'i fod o'n dod yn rhannol o gael athrawon yn y teulu - dwi wedi clywed am 'the view from the trenches', fel 'tai - ond dwi rili ddim yn dallt pethau fel hyn.

Pan o'n i'n yr ysgol, mi faswn i'n cael dwy row os o'n i'n gwneud rhywbeth o'i le - un gen yr athro, ac un gen Mam a Dad os baswn i'n ddigon dwl i son wrthyn nhw am y peth. Doedd 'na byth awgrym mod i'n cael cam - yr athro oedd yn iawn, a dwi'n meddwl bod honna'n agwedd bwysig iawn i'w chymryd. Fwy a mwy ddyddia yma, dwi'n meddwl, ma rhieni yn trin be ma'r athrawon yn ddeud ac yn wneud fel rhyw fath o sarhad yn erbyn 'u plant nhw ac yn eu herbyn nhw eu hunain. Ma'r stori yn y linc uchod yn enghraifft dda - rhieni yn tanseilio ymgais yr ysgol i gael y plant i fwyta'n iach trwy ddod a be bynnag mae'u brats arbennig nhw isio i ginio i'r ysgol (trwy fynwent, no less). Ma rhieni fel hyn yn ystyried yr ysgol yn gyfrifol am unrhywbeth drwg sy'n digwydd i'r plant yn ystod eu bywydau nhw ac am unrhyw 'niwed seicolegol' ma Joni bach yn ddiodda (ee ei fod o'n teimlo siom ac anobaith achos mai yn y set fathemateg 'catatonic' mae o), felly ma hi'n hen bryd iddyn nhw adael i'r ysgol wneud pethau fel y maen nhw'n meddwl y dylen nhw gael eu gwneud, yn lle trio busnesa o hyd.