Thursday, September 14, 2006

Gitar

Dwi wedi bod yn chwara'r gitar ers pum mlynedd mis yma (ddim drwy'r amsar). Dwi'n cofio cael 'yn gitar gynta - yn Dawsons Music yng Nghaer am ganpunt. Mi ges i lot o hwyl arni yn y flwyddyn gynta; mi oedd Dad ac Em yn gallu'n helpu fi efo lot o stwff ac mi ges i fenthyg dipyn o stwff gennyn nhw, fel amp gen Dad a phedals gen Em. Flwyddyn yn ddiweddarach, mi ges i'r Strat ddu sy'n dal gen i rwan, ac amp Fender - a rheini sy wrth 'yn ymyl i heddiw wrth i mi sgwennu hwn yn y llofft yng Nghaerdydd.

Ma'r gitar wedi bod yn fendith i mi mewn lot o ffyrdd. Dwi'n mwynhau chwarae, dwi wedi dod i nabod lot o bobol trwyddi, a dwi wedi ehangu 'ngorwelion cerddorol i'r pwynt lle faswn i'm yn nabod yn hun bum mlynedd yn ol. Mi fasa 'na lot o hynny wedi digwydd p'run bynnag, yn y chweched ac yn coleg, ond mae o wedi bod yn help, does na'm dwywaith.

Y peth ydi, sgen i'm cof i mi 'i chodi hi a chwara go iawn ers tro byd. Dwi'n rhyw ffidlan efo ambell i beth dwi'n wbod eisoes rhyw ben bron bob dydd, ond jyst ffidlan ydi o - dwi'm wedi symud yn 'y mlaen o ran gallu ers tro byd ac i ddeud y gwir dwi'n dipyn salach chwaraewr rwan nag o'n i flwyddyn a hanner yn ol. Dwi'n anhapus am hynny - dwi erioed wedi honni mod i'n wych o chwaraewr ond dwi'n cofio amser gwpwl o flynyddoedd yn ol lle faswn i'n chwara a chwara bob dydd, a mae bod wedi colli'r 'drive' i wneud hynny yn biti garw. Dwi'n gobeithio y bydda i'n medru 'i gael o'n ol.

Dwi wedi bod yn od erioed o ran y busnes 'drive' 'ma. Mi ydw i'n cael rhai petha dwi'n cydio ynddyn nhw efo'r ddwy law ac sy bron yn obsesiwn am rhyw hyd - mi oedd gitar yn un o'r petha hynny ar y dechra - a phetha eraill sy jyst ddim yn ennyn unrhyw fath o frwdfrydedd o gwbl, er eu bod nhw'n bwysig. Dwi'n uffernol am lenwi ffurflenni, er enghraifft, er bod y rhan fwya ohonyn nhw yn betha fysa drosodd mewn deg munud. Mae 'na bethau eraill wedyn sy'n amrywio efo'r tywydd, bron - dwi wrthi fel slecs un funud ond yn methu'n rhacs i wneud dim byd dro arall. Ma sgwennu'n beth felly, ar y cyfan - er nad ydw i'n cael trafferth cael syniadau, ma isda lawr o flaen y cyfrifiadur a thrio rhoi trefn ar 'yn syniadau yn anathema i fi yn aml iawn, er mod i'n aml yn mwynhau gwneud ac wrth 'y modd os ydw i yn cael patsh da. Dwi'n ama' bod y blog yma'n brawf o hynny.

Rhwystredig ydi o. Mae 'na lot o betha dwi'n neud yng nghwrs 'y mywyd, ond chydig o'r rheini dwi'n neud yn dda, achos mod i'm yn ddigon disgybledig am 'u gwneud nhw - ac ma hynny'n biti, dwi'n meddwl. Dwi isio gallu gwneud petha'n dda - un peth, hyd yn oed - ond cael 'yn siomi ynof fi'n hun ydw i ar hyn o bryd.