Wednesday, September 20, 2006

Pro Evo

Dwi erioed, i ddweud y gwir, wedi cymryd cymaint a hynny o ddiddordeb mewn pel-droed. Do'n i ddim yn gwylio gemau, dwi'm yn gallu 'i chwara fo, a doedd gen i'm ateb i'r cwestiwn 'pwy ti'n gefnogi, ta?'. Mae hyn wedi newid yn ddiweddar. Cwpan y Byd sy'n rhannol gyfrifol am hynny - mi wnes i gymryd diddordeb yn y gemau (a gwylio y rhan fwya ohonyn nhw, erbyn meddwl) am y tro cynta, ond do'n i'm yn disgwyl y baswn i'n cymryd y math o ddiddordeb ac ydw i yn y tymor Premiership newydd. Fy nhim Fantasy Football i sy'n rhannol gyfrifol am hynny (dwi mor affwysol o gystadleuol nes bod ennill hwnnw yn dipyn mwy o flaenoriaeth nac y dylai o fod) ond yn ddi-os, mae'r rhan fwya o'r bai am hyn yn disgyn ar ysgwyddau Pro Evolution Soccer 5 ar y Playstation 2.

Fel mae'r enw'n awgrymu, gem bel-droed ydi hi, lle da chi'n rheoli'ch tim ac yn trio sgorio mwy o goliau na'r tim arall (yn wahanol i'r 'management sim', lle da chi'n trio adeiladu tim gwych ac ddim yn rheoli'r chwaraewyr yn uniongyrchol). Mi gewch chi ddewis eich formation, dewis y chwaraewyr o'ch sgwad (ma timau fel Man U, Chelsea, AC Milan, Inter a Barca chydig ar y blaen yn hynny o beth, fel yn y byd go-iawn) a deud wrthyn nhw be i neud (ac yn wahanol i'r gem bel-droed oedd gen i ar y Mega Drive flynyddoedd yn ol, mae na wahaniaethau mawr rhwng chwaraewyr, a dydi sgorio ddim yn hawdd - mae'n rhaid i chi gymryd eich shot ar yr amser iawn ac efo'r person iawn). Dwi'n amau na faswn i wedi cymryd gymaint a hynny o ddiddordeb ynddi hi os mai chwarae'r cyfrifiadur fasa raid i mi wneud - ond yn ein ty ni, mae'r chwech ohonon ni yn chwarae ac mae o'n cael ei gymryd o ddifri, gyda'r person sy ar dop y 'rankings' yn cael mwynhau y teimlad smyg mae o'n gael a'r lleill yn gorfod trio cymryd ei le o, neu o leia wella'i safle ei hunain.

Mae o'n hwyl, wchi. Mae 'na ddau o'r hogia eraill dipyn yn well na'r gweddill ohonon ni, ond mae pawb yn cael dyddiau da a dyddiau drwg a does 'na fawr ddim rhwng y gweddill ohonon ni. Does 'na fawr neb yn hoffi colli i fi yn enwedig (achos mai fi ydi'r person sy erioed wedi chwara pel-droed, sy gen ddim 'football brain', ac sy fel taswn i'n ennill heb gael unrhyw fath o syniad be dwi'n neud) ond mae colli yn gyffredinol yn cael ei gymryd o ddifri. Mae gan bawb eu stor o sylwadau sy'n cael eu defnyddio wrth chwarae, i ganmol eu hunain ac i ddilorni'r gwrthwynebwr (gan Owain mae'r dewis gorau o'r rhain, heb os - mae ebychiadau o eiriau fel "Crapbag!" "Getoutofheeere!" "Mync!" ac yn y blaen yn cyfoethogi unrhyw gem) ac os oes 'na ffefryn yn colli i'r underdog, fel 'tai, mae 'na gryn dynnu coes yn digwydd.

Mae'r effaith mae hyn yn gael ar amser sbar yn anffodus. Does gen i'm hanner cymaint ag oedd gen i - achos mod i'n treulio rhywfaint o amser bob nos yn chwarae y gem 'ma. A da chi'n gwbod be di'r peth gwaetha? Mae Pro Evo Soccer 6 yn dod allan mis nesa.