Thursday, September 14, 2006

Starbucks

Hehehehe.

Gweler:
Dynas uchelgeisiol v Starbucks

Mae'r gyfraith wedi bod yn ddiddordeb gen i ers blynyddoedd, hyd yn oed cyn i mi ddewis dilyn gyrfa yn y maes - ac mae peth o'r diolch i'r ffaith bod 'na bobl yn gwneud pethau fel hyn yn y llysoedd.

Meddyliwch. Mae 'na gaffi yn gwrthod rhoi diod am ddim i chi - a 'da chi'n mynd a nhw i'r llys gan hawlio $2.5 MILIWN?? Dim ond os bydd 'na fwy o bobl yn ymuno efo'r achos fel hawlyddion mae'r ffigwr o $114m yn bwysig, ond hyd yn oed wedyn, mae o'n dangos diffyg difrifol yn y system Americanaidd. Er mai siawns 'fach' (read: pelen eira yn y Sahara) o lwyddo sy gen yr achos, mae'r ffaith ei bod hi'n bosib iddo fo ddechrau yn y lle cyntaf yn deud rwbath, does bosib?