Sunday, October 08, 2006

Digwyddiadau diweddar

Dwi 'di bod yn trio cael nol mewn i sgwennu'n ddiweddar - mi ges i gyfnod reit hesb dros yr haf a hira'n byd dwi ddim yn gneud anodda'n byd ma hi'n mynd. Felly, efo rhestr testuna yr Urdd at flwyddyn nesa yn un llaw a phentwr o lyfra i'n ysbrydoli fi yn y llall (wel, ddim rili) dwi di bod yn trio cael syniada a'u rhoi nhw ar bapur mewn modd call.

Heb lawer iawn o lwyddiant, ma'n rhaid cyfadda. Dwi di bod yn lwcus erioed efo cael syniada - neu i fod yn fanylach dwi wedi bod yn lwcus erioed am beidio poeni os oes gen i'r adnoddau i sgwennu syniad, gan ffafrio y feddylfryd 'duw, faint mor anodd allsa fo fod?' efo'r rhan fwya o betha. Canlyniad hyn fel arfer ydi mod i'n gor-ymestyn 'yn hun yn ddifrifol ac yn mynd yn styc hanner ffordd trwy'r darn. Wedi deud hynny, practis dwi angen, ac mae 'na chwe mis da tan y dyddiad cau. Gawn ni weld sut eiff hi.

In yddyr niws, dwi'n cychwyn ar y'nghwrs yn iawn fory - darlithoedd ac ati. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n meddwl - mae o'n edrych yn ddiddorol. Fues i allan i Gaerdydd efo'r criw o ffrindia sy'n byw yma bellach neithiwr, a chael laff. Ma Mam i lawr, felly dwi i fod yn cael cinio efo hi fory - go dda.

Mae 'na hwyl i gael mewn bywyd, wchi, dim ots faint mor ddiffaith mae petha'n edrych - cwbl sy raid i chi neud ydi ffeindio fo.