Sunday, October 08, 2006

DVDs aballu

Mae 'na rai rhaglenni teledu dwi wedi bod yn wylio'n ddiweddar wedi bod yn wych. DVDs ydi'r rhan fwya ohonyn nhw - ma rhai ohonyn nhw'n rhaglenni oedd ymlaen cyn 'yn amser i, a chydig iawn o raglenni dwi wedi bod yn wylio'n rheolaidd ar y teledu dyddia yma beth bynnag. Ma'r cyfresi Americanaidd 'ma fel Lost, 24 a Prison Break yn cael 'u canmol i'r cymylau, ond dwi'n dueddol o golli mynadd efo nhw ymhell cyn cyrraedd y diwedd. Ma'r BBC yn dallt hyn, dwi'n meddwl, ac nid cyd-ddigwyddiad ydi hi mae nhw sy'n gyfrifol am fwy nac un o'r cyfresi yma - ma hi'n anodd curo'r Bib pan ma nhw ar 'u gora.

Be ydi'r sioeau ma, ta? Wel:

1: State of Play. Presant pen-blwydd oedd y DVD yma - mi ofynnish i amdani ar ol clywad 'i bod hi'n dda, a bobol bach, ches i mo'n siomi. Thriller wleidyddol ydi hi, wedi ei chanoli ar San Steffan a'r wasg, ac mi'ch dyffeia i chi i beidio gwylio'r penodau un ar ol y llall os gwyliwch chi hi erioed. Mae hi'n gyffrous, efo actorion da a sgriptio gwych, ac ma'r amryw droeon yng nghynffon y stori yn eich cadw chi'n hwcd tan y diwadd.

2: House of Cards. Dwi'n canu clodydd y gyfres yma i bawb sy'n fodlon gwrando, gan mai hon, dwi'n meddwl, ydi'r gyfres orau dwi erioed wedi weld ar y teledu. Mae Ian Richardson yn wych fel Francis Urquhart, y gwleidydd dieflig sy'n fodlon gwneud unrhywbeth i gyrraedd 10 Downing Street, ac mae gweddill y cast yr un mor gredadwy fel y cymeriadau eraill (os ddim cweit cystal a Richardson). Hon, dwi'n meddwl, ydi'r gyfres sy wedi dylanwadu fwya arna i o ran y ffordd dwi'n edrych ar wleidyddiaeth a'r ffordd dwi'n sgwennu amdano fo - mae hi'n wych.

3: Absolute Power. Comedi wedi ei gosod mewn cwmni PR gyda John Bird a Stephen Fry. Dydi hi'm cweit mor ddoniol ac y basa hi'n hoffi bod (neu y mae hi'n meddwl ydi hi), dwi'm yn meddwl, ond wedi deud hynny mae hi'n ddoniol ac mae 'na gymeriadau a sefyllfaoedd da iawn ynddi hi. Mae'r bennod olaf yn enwedig yn arbennig o dda.

4: Boston Legal. Mi ddechreuish i edrych ar hon yn rheolaidd pan o'n i adra (Mam a Dad nath ddod ar 'i thraws hi gyntaf). Sioe am gwmni cyfreithiol yn Boston ydi hi (fel ma'r enw'n awgrymu) ac ma'r cyfreithwyr sy'n gweithio yn y cwmni yn rhai od iawn, iawn. William Shatner a James Spader ydi'r ser, ac mae'r ddau ohonyn nhw'n rhoi perfformiadau arbennig fel y cyfreithwyr fast-talkin', doniol, ecsentrig, sydd hefyd yn meddu ar werthoedd cadarn. Mae hi'n hwyl i'w gwylio - mae'r sgwennu yn snappy a doniol, ac mae'r cymeriadau yn ymddangos yn gredadwy hyd yn oed pan mae'r sefyllfaoedd yn mynd yn reit od. Gwd styff.

5: Family Guy. Ma Family Guy yn hilariws. O'n i'm yn hoff iawn ohono fo i ddechra, gan feddwl mai clone salach o'r Simpsons oedd o, ond wedi edrych yn fanylach mae o'n gymaint mwy na hynny. Mae o'n lot mwy swreal na'r Simpsons, i ddechra - mae 'na flashbacks ac ati sy'n gwneud i fi rowlio chwerthin gan eu bod nhw mor off-the-wall, ac mae cymeriadau'r babi a'r ci yn wych. Y gyfres gynta ydi'r boi - dydyn nhw'm mor ddoniol wedyn - ond ma'r gyfres gynta yn briliant.

Dwi'm wedi trafod sioeau sal. Ma'r gyfres newydd o Extras yn siomi hyd yn hyn, i gymharu efo'r gyfres gyntaf a The Office (a mae Stephen Merchant, y person sy'n sgwennu'r sioeau efo Ricky Gervais, yn hynod o annoying. Sticia tu nol y camera, Steve). Ma gen i dipyn o lyfrau i'w darllan ar hyn o bryd, felly ella y gwna i flogiad fel hyn am lyfra cyn bo hir. Am rwan, that's your lot. Hwyl!

1 Sylwadau:

Dywedodd Anonymous Anonymous...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

5:47 pm  

Post a comment

<< blaenddalen